Algemene voorwaarden & Voorwaarden Photobooth

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 2 De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 3 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Artikel 4 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 5 Het auteursrecht van de foto’s blijft steeds eigendom van de fotografe. Foto’s gemaakt tijdens een fotosessie mogen gebruikt worden voor promotie op internet (facebook, blog, website,…) in drukwerk (flyers, visitiekaartje,…) of expositie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of terugbetaling. Indien de klant wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotografe dient de klant dit vooraf te melden aan de fotografe. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie. Het is de klant niet toegestaan om de downloadbare bestanden in webresolutie met logo of aangekochte digitale bestanden (hoge resolutiebeelden) op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de fotografe. Het logo van de fotografe mag bij de downloadbare bestanden (in webresolutie) niet verwijderd of afgeseneden worden. Bij de aankoop van een USB met hoge resolutie bestanden krijgt de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of wedstrijd-doeleinden te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

Artikel 6 De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwebestanden.

Artikel 7 Bij een annulatie van korter dan 3 maand voor de vooropgestelde datum, wordt het voorschot aangewend voor de ondertussen gebeurde voorbereidingen.

Voorwaarden Photobooth

Deze Photobooth is een product van Annelies Gailliaert (Vullaertstraat 90, 8730 Oedelem). Annelies Gailliaert doet haar best om een uitstekende verhuurdienst te verlenen aan haar klanten. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

De Photobooth wordt enkel en alleen geleverd en geinstalleerd door onze medewerkers. Eens de photobooth op een welbepaalde plaats geinstalleerd is, mag die niet meer verplaatst worden.

Maximum 2 weken na uw feest wordt een link gestuurd met alle genomen foto’s.

Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:

  • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen.

Bij eventuele problemen/pannes/oncorrect functioneren/vragen/opmerkingen/… kan u ons tijdens de huurperiode bereiken op het telefoonnr dat we u bezorgen.

De Photobooth slaat steeds de fotostrookjes op, zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.

Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt werden dan het voorziene maximum aantal, kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog aan het maximum te komen.

Bij een annulatie van korter dan 3 maand voor de vooropgestelde huurdatum, wordt het voorschot aangewend voor de ondertussen gebeurde voorbereidingen.

Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de photobooth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risicoís die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht … ). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht is van toepassing. Enkel rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd. Annelies Gailliaert kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.